Photos of the Nereida Club Aparthotel, San Antonio Bay.

About the hotel